Gaiziņkalns

Teritorija dibināta, lai aizsargātu raksturīgo Vidzemes augstienes ainavu pauguraino reljefu un ezerus, to dabas un kultūras vērtības.

Izcili ainaviska teritorija ar raksturīgo Vidzemes augstienes ainavu. 

Atēla ieliktnis ar stilizētu ozollapu

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena),
Kods: LV0301400
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Vestienas, Aronas un Bērzaunes pagasts
Platība: 1999,9 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk