The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470340
Administratīvais iedalījums: Priekules novada Kalētu pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Mežaparka teritorijā sastopami astoņi dažādi kokaugu taksoni, no kuriem dominē svešzemju koku suga - Eiropas dižskābardis (Fagus sylvatica). Lielā dendroloģiskā vērtība ir Kalētu mežaparkā sastopamajiem dižkokiem, kas vienkopus sastopami lielā skaitā un blīvumā.


Dabas vērtības:

Dendroloģisko stādījumu teritorijā Kalētu mežaparkā konstatēti īpaši aizsargājamie Eiropas Savienības meža biotopi - Ozolu meži, Veci jaukti platlapju meži un Sugām bagāti egļu meži. Mežaparka teritorijā sastopamas īpaši aizsargājamās sugas - lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), spožā skudra (Lasius fuliginosus), daudzveidīgā ksilārija (Xylaria polimorpha), kokvarde (Hyla arborea), kā arī teritorijā sastopama ierobežoti izmantojamā suga parka vīngliemezis (Helix pomatia) un reti sastopama sēņu suga - krokainā kazbārde (Sparassis crispa), kas ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā 3. kategorijā. Mežaparka teritorijā ir konstatēti 14 dižkoki, no tiem vislielākā ir parastā priede (Pinus sylvestris) ar 3,59 m stumbra apkārtmēru un parastais ozols (Quercus robur) ar 4,83 m stumbra apkārtmēru.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Kalētu muižas pils būvēta 1876. gadā. Pilij līdzās atradies medību dārzs – tagad saukts par “Kalētu mežaparku” jeb “Priedienu”. Šeit iežogotās platībās muižnieku izklaidei – medībām – tika turēti savvaļas meža dzīvnieki. Kalēti esot tā vieta, no kuras Latvijas teritorijā izplatījušies staltbrieži, kas 1848. gadā uz šejieni atvesti no Vācijas.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Missing multivides elements.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: