Karte

Teritorija veidota smilšu krupja aizsardzībai izmantotā smilts un grants karjerā.

Ezers

Foto: I.Vanaga

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0504600
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Bēnes pagasts.
Platība: 30 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk