Karte

Teritorija ir Rīgas pilsētai nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Šeit sastopamas Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas - lielais dumpis, niedru lija, Seivi ķauķis un somzīlīte.
Teritorijā ir lielo ķīru ligzdošanas kolonija.

Krēmeri
Dabas liegums KRĒMERI. Foto: Sintija Martinsone

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0518100
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta
Platība: 15 ha
Dibināšanas gads: 1993
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 2017.gada 9.februāra rīkojumu Nr.1-2/24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Krēmeri" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk