Karte

Viens no nedaudziem lagūnezeriem Latvijā, eitrofs ezers ar bagātīgām parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem.

Vērtīgs biotops - mitrās pļavas, kas ir Zemgalē saglabājušās tikai atsevišķos mazos fragmentos gk. gar Lielupi. Konstatētas 7 Putnu direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām nozīmīgākās ir pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte.

 

Dabas liegums Babītes ezers. Foto: Gints Starts
Dabas liegums Babītes ezers. Foto: Gints Starts

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513100
Administatīvais iedalījums: Mārupes novada Babītes un Salas pagasts, Jelgavas novada Valgundes pagasts.
Platība: 2988 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk