Zemgaļu purvs karte

Teritorija izveidota rietumu tipa augstā purva ar ciņu mazmeldru aizsardzībai. Purvu ietver purvains mežs. Teritorijā konstatētas arī vairākas aizsargājamas putnu un augu sugas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0514500
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Lubes pagasts, Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 462 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija