Užavas lejtece karte

Putniem nozīmīgā vieta. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Migrācijas laikā, īpaši pavasaros, polderu laukos un uzplūdumos lielā skaitā pulcējas caurceļojošie ūdensputni - zosis, ziemeļu un mazie gulbji, pīles un bridējputni; rudeņos dzērves un bridējputni.

Dabas parks Užavas lejtece. Foto: Dace Sāmīte. DAP
Dabas parks Užavas lejtece. Foto: Dace Sāmīte. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Užavas un Ziru pagasts.
Platība: 1434 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk