Jersikas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490310
Administratīvais iedalījums: Līvānu novada Jersikas pagasts
Stādīšanas gads: 1932

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēju dimensiju vidēji veci platlapji – galvenokārt liepas. Inventarizācijas laikā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – parka vīngliemezis (Helix pomatia). Kopumā alejā uzkartēti 34 dobumaini koki, līdz ar to šo aleju var uzskatīt par tipisku lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotni. Papildus dobumainajiem kokiem atzīmēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari) un koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: