Bukaišu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490130
Administratīvais iedalījums: Tērvetes novada Bukaišu pagasts
Stādīšanas gads: 1880, ierīkojis barons Līvens

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā dominējošās sugas ir zirgkastaņas, liepas, kļavas, ozoli un gobas. Koki ir veci, dobumaini. Alejā konstatētas trīs aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas – parka vīngliemezis (Helix pomatia), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un prioritāri aizsargājamais lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat alejā atzīmētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Schlerophora pallida) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: