Tīreļu purvs karte

Nozīmīga augsto purvu aizsardzības teritorija, konstatētas arī ieplakas purvos. Purvu aptver purvains priežu mežs. Konstatēti pārejas purvu fragmenti. Purva pussalu klāj skujkoku un jauktu koku meži. Potenciāli laba vilku aizsardzības teritorija. Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu direktīvas sugas kā rubenis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, vidējais dzenis, trīspirkstu dzenis, melnā dzilna.

Tīreļu purvs
Dabas liegums TĪREĻU PURVS. Foto: Anita Namatēva

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506100
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Zasas un Rubenes pagasts
Platība: 1250 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija