Aizvietotājattēls

 

Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470830
Administratīvais iedalījums: Beverīnas novada Brenguļu pagasts
Stādīšanas gads: 20. gs. 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dendroloģiskā vērtība:

Dendroloģisko stādījumu nozīmīga vērtība ir svešzemju kokaugu taksoni, kas sasnieguši iespaidīgus izmērus Latvijas klimatā. Stādījuma teritorijā  sastopami 18 dažādu introducētu koku taksoni, piemēram, asā egle (Picea pungens), Kanādas egle (Picea glauca), sudraba kļava (Acer saccarinum), Sibīrijas ciedrupriede (Pinus strobus), kā arī dažādu sugu lapegles (Larix spp.) un baltegles (Abies spp.).  


Dabas vērtības:

Dendroloģiskajos stādījumos sastopama viena īpaši aizsargājama suga - spožā skudra (Lasius fuliginosus), kā arī ierobežoti izmantojamā suga parka vīngliemezis (Helix pomatia). Teritorijā konstatētas trīs spožās skudras ligzdas, kas atrodas vecu koku sakņu sistēmā. Dabas daudzveidības attīstībai potenciāli nozīmīgi ir visi vecie koki teritorijā, jo īpaši tādi, kuros ir esoši vai var veidoties dobumi, piemēram, vienā no liepām, dzīvo meža pūce (Strix aluco). Dendroloģisko stādījumu teritorijā ir konstatēti divi dižkoki – Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra) ar 2,07 m apkārtmēru un baltais vītols (Salix alba), kurš sasniedza 7,15 m apkārtmēru.


Kultūrvēsturiskā vērtība:

Dendroloģiskie stādījumi ierīkoti 20. gs. 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā. Stādījumus ierīkoja talantīgs botāniķis un ģenētiķis Aleksandrs Zāmelis, kas strādājis Latvijas Universitātē, vēlāk arī Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā. 1972. gadā, veicot parkā augošo koku un krūmu inventarizāciju, konstatēja 23 vietējās un 71 eksotu sugas.

 

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: