Ragakāpa

Nozīmīga mežaino jūrmalas kāpu aizsardzības vieta. Vecas priežu audzes kāpās, kas vietām atbilst dabisko meža atslēgas biotopu kritērijiem. 

dabas parks Ragakāpa. Foto: Agnese Priede. DAP
Dabas parks Ragakāpa. Foto: Agnese Priede. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0303300
Administratīvais iedalījums: Jūrmalas pilsēta
Platība: 150 ha
Dibināšanas gads: 1962
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk