Šķibu purvs karte

Klajš, vidusdaļā slīkšņains augstais purvs ar pārejas purva elementiem un dažām nelielām, ar vecu priežu mežu apaugušām salām. Nozīmīga augsto purvu (austrumu tipa ar pundurbērzu (Betula nana)) aizsardzības vieta. Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu direktīvas sugas kā zivju ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš u.c.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500100
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Bebru pagasts
Platība: 524 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija