Krauju akmeņu saliņa karte

Akmeņu krāvumu valnis, sastāvošs no erātiskiem laukakmeņiem (“jūrakmeņiem”), kas ir jūras ledus kustības rezultātā sastumti vaļņveida formā. Augstākās daļas garums apmēram 15-20 m, turpinājums abos galos atrodas sēklī. Ja ūdens līmenis ir zems, akmeņu krāvuma augstākā daļa ir redzama, bet bieži atrodas zem ūdens.

Krauju akmeņu saliņa

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0441130
Administratīvais iedalījums: Limbažu novads, Salacgrīvas pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Piejūras zemienē, Vidzemes piekrastē, Rīgas līča seklūdens zonā.

Dabas pieminekli veido akmeņu krāvumu valnis, veidojies no erātiskiem laukakmeņiem (“jūrakmeņiem”), kas ir jūras ledus kustības rezultātā sastumti vaļņveida formā. Valnis ir orientēts paralēli krastam - tā garums 100 m, augstākās daļas garums ir apmēram 15-20 m, turpinājums abos galos atrodas sēklī. Ja ūdens līmenis ir zems, akmeņu krāvuma augstākā daļa ir redzama, bet bieži atrodas zem ūdens.

Valni veido magmatisko un metamorfo iežu laukakmeņi, oļi, grants un rupja smilts, kas aizpilda spraugas starp laukakmeņiem.

Saliņa ir veidojusies no laukakmeņiem, ko ledus krāvumi un pavasara vētras sastūmuši valnī. Lielāko akmeņu caurmērs ir 1 - 1,5 m. Saliņa, pēc nostāstiem, lēnām tuvojas krastam, to aizsargājot no viļņu iedarbības.

Dabas pieminekļa teritorijā ģeoloģiskie procesi mūsdienās izpaužas, kā laukakmeņu pārvietošanās jūras ledus lauku kustības un torosu veidošanās rezultātā, kas parasti notiek pavasara vētru laikā, pēc bargākām ziemām.

Līdz saliņai var piekļūt ar laivu, jo atsevišķās vietās ūdens dziļums ir līdz 2 m.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk