Krauju akmeņu saliņa

Foto: A.Soms

Krauju akmeņu saliņa karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0441130
Administratīvais iedalījums: Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Piejūras zemienē, Vidzemes piekrastē, Rīgas līča seklūdens zonā.
Dabas pieminekli pamatā veido zemūdens akmeņu krāvumu valnis, sastāvošs no magmatisko un metamorfo iežu laukakmeņiem. Valnis ir orientēts paralēli krastam - tā garums 100 m, turpinājums abos galos sēklī. Parasti saliņa 15-20 m caurmērā ir redzama, bet bieži atrodas zem ūdens. Saliņa ir veidojusies no laukakmeņiem, ko ledus krāvumi un pavasara vētras sastūmuši valnī. Lielāko akmeņu caurmērs ir 1 - 1,5 m. Saliņa, pēc nostāstiem, lēnām tuvojas krastam, to aizsargājot no viļņu iedarbības.
Dabas pieminekļa teritorijā ģeoloģiskie procesi mūsdienās izpaužas, kā laukakmeņu pārvietošanās jūras ledus lauku kustības un torosu veidošanās rezultātā, kas parasti notiek pavasara vētru laikā, pēc bargākām ziemām.
Iepretim saliņai jūras krasts atšķiras no netālu esošas Svētciema akmeņu saliņas, jo tas ir ar normālu pludmali un arī ar retiem akmeņiem klāts. Līdz saliņai bez laivas nav iespējams piekļūt, jo atsevišķās vietās ūdens dziļums līdz 2 m.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS