Ļubasts karte

Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas - melnā zīriņa – aizsardzībai. Teritorijā konstatētas arī tādas ES aizsargājamas putnu sugas kā niedru un pļvas lija, lielais ķīris, brūnā čakste un grieze.

Ļubasts

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534300
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Līksnas pagasts
Platība: 109,28 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk