Virsaišu ūdenskritums
Virsaišu ūdenskritums karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441590
Administratīvais iedalījums: Talsu novads, Abavas pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Austrumkurzemes augstienes un Pieventas zemienes robežjoslā, Kārones-Virbupes senlejas atzarā.
Dabas pieminekli senlejas atzara posmā veido Virbupes labā krasta pietekas, Virsaišu strauta, gultnē upes erozijas izveidota dolomīta kāple ar ūdenskritumu. Kāples augstums ir 1,70 m, platums 4 m. Ūdens straumes platums pār kāpli parasti ir ap 2 m. Ūdenskritums izveidojies pār augšdevona Franas stāva Pļaviņu svītas dolomītiem. Lejpus ūdenskrituma, strauta kreisajā krastā ir līdz 0,5 m augsts dolomīta atsegums. Mazliet lejāk strauta gultnē - 0,3 m augsta dolomīta kāplīte.
Savdabīgs un izteiksmīgs ūdenskritums, viens no skaistākajiem mazo upīšu ūdenskritumiem, jo īpaši skaists pavasarī un rudenī, kad strautā vairāk ūdens.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – avoti un avoksnāji (7160). Šis ir viens no nesenāk Latvijā apzinātajiem ūdenskritumiem – 1998.gada augustā to atklāja ģeogrāfs Ivars Strautnieks.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS