Daugavas loki karte

 Teritorija dibināta, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujenes gravai.

 

Dabas parks Daugavas loki. Skats uz Daugavu no Vasargelišķu skatu torņa. Foto: Juris Soms
Dabas parks Daugavas loki pie Vasargelišķiem. Foto Juris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava).
Kods: LV0300200
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas pagasts un Salienas pagasts; Krāslavas novada Kaplavas un Ūdrīšu pagasts.
Platība: 12561ha
Dibināšanas gads: 1990
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk