Dabas parks Daugavas loki. Skats uz Daugavu no Vasargelišķu skatu torņa. Foto: Juris Soms
Skats uz Daugavu no Vasargelišķu skatu torņa. Foto: Juris Soms

 

Daugavas loki karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava).
Kods: LV0300200
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas pagasts un Salienas pagasts; Krāslavas novada Kaplavas un Ūdrīšu pagasts.
Platība: 12561ha
Dibināšanas gads: 1990
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011,gada 1,februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujenes gravai.

Robežu shēma: 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2010. >> 2022.):