Karte

Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībās barības vielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās - saglābšanā. Sastopami 3 Latvijā aizsargājami biotopi - ezereņu audzes ezeros, ežgalvīšu audzes ezeros, sīkās lēpes audzes ezeros. Viens no retajiem dzidrūdens ezeriem valstī, kur nav izteikta rekreācijas ietekme.

Kapu ezers
Dabas liegums KAPU EZERS. Foto Vija Kreile

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530700
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Indrānu pagasts
Platība: 17 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk