Blankenfeldes muižas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490170
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Vilces pagasts
Stādīšanas gads: Pieder pie Blankenfeldes muižas apstādījumiem.

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug galvenokārt veci un vidēji veci, samērā zemi platlapju koki – liepas, zirgkastaņas, oši, ozoli un kļavas. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – parka vīngliemezis (Helix pomatia). Alejā uzkartēti 24 dobumaini koki, kuru dobumi ir dažādi, to skaitā lieli. Alejā atrodas divas īpaši aizsargājamu ķērpju sugu atradnes – bālā sklerofora (Schlerophora pallida) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: