Druvienas alejas

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490570
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Druvienas pagasts
Stādīšanas gads: 1850. Baronu Fon Volfu dzimtas laika stādījums

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleja ir veidotas no vidēji veciem, veciem ozoliem un atsevišķām kļavām. Inventarizācijas laikā alejā konstatēta viena aizsargājamā bezmugurkaulnieku suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus). Tāpat, lai gan līdz šim tas nav konstatēts, alejas atbilst lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotnei. Kopumā alejā uzskaitīti septiņi dažādi bezmugurkaulnieku daudzveidībai nozīmīgi substrātu tipi – atmirusī koksne, atsegta koksne uz stumbriem, koki ar sēņu augļķermeņiem, sabiedrisko plēvspārņu ligzdas, sulojoši koki. Alejā konstatētas arī divas īpaši aizsargājamās ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), kuras atradnes alejā ir lielā skaitā un ļoti labā stāvoklī.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: