Karte

Dabas liegums izveidots, lai saglabātu Eiropā un Latvijā aizsargājamus un retus biotopus, kas Latvijā sastopami tikai piekrastes teritorijā, kā arī Latvijā retas un aizsargājamas augu sugas. Savdabīgo biotopu kompleksu veido starpkāpu ieplakas, kurās izveidojušies pārejas purvi ar ļoti retām augu sugām, mežainās kāpas, pelēkās kāpas, priekškāpas un pludmale, kas ir nozīmīga smilšu krupja dzīvotne.

Koki
Dabas liegums ĢIPKA. Purvains priežu mežs. Foto: Ērika Kļaviņa.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528300
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Rojas pagasts.
Platība: 161 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk