karte

Nozīmīga platlapju mežu aizsardzības teritorija. Uz ezera salas dominē ozols, liepa, osis. Salas biotopi īpaši piemēroti šeit sastopamajam vidējam dzenim, Latvijā retam un aizsargājamam putnam.

Dabas liegums Cieceres ezera salas. Foto: Agnese Priede
Dabas liegums Cieceres ezera salas. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513600
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Brocēnu pagasts.
Platība: 15 ha
Dibināšanas gads: 1923
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk