Plieņciema kāpa karte

 Teritorija izveidota piekrastes kāpu vaļņa aizsardzībai, kas klāts ar vecu priežu mežu (raksturīgas smiltāju augu kopas). No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - embrionālās kāpas, mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas.

 

Plieņciema kāpa
Dabas liegums PLIEŅCIEMA KĀPA. Foto: Kārlis Lapiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0514800
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Engures pagasts
Platība: 61,9 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk