Zaķu riests karte

Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas - purvaino priežu mežu aizsardzībai, kā arī lai aizsargātu medņu riesta vietu. Teritorijas dienvidu un austrumu daļā sastopamas īpaši vērtīgas vecas priežu audzes.

Zaķu riests
Dabas liegums ZAĶU RIESTS. Foto: Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0536200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 141,96 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija