Tāšu ezers karte

Putniem nozīmīgā vieta. Sekls un stipri aizaudzis ezers ar zemiem un lēzeniem krastiem. Ap ezeru ir slapjas un krūmainas pļavas. Pavasara migrācijas laikā ezerā pulcējas ziemeļu gulbji un zosis. Ezerā ligzdo melnais zīriņš, lielais dumpis, meža zoss, Seivi ķauķis.

Tāšu ezers
Dabas liegums TĀŠU EZERS. Foto: Andris Maisiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527300
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novads Medzes pagasts
Platība: 271 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija