Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Vecpiebalga), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Inešu pagasts
Platība: 38 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija