Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Vecpiebalga), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Inešu pagasts

Platība: 38 ha

Dibināšanas gads: 1977