Ozupienes parka atrašanās vietā Latvijā

Dendroloģiskā vērtība. APRAKSTS sagatavošanā

Dabas vērtības. APRAKSTS sagatavošanā

Kultūrvēsturiskā vērtība. APRAKSTS sagatavošanā

Ozupienes parks. Foto: Elīna Tripāne
Ozupienes parks. Foto: Elīna Tripāne

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470520
Administratīvais iedalījums: Ciblas pagasts, Ludzas novads
Stādīšanas gads: 18. gs.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk