Mazzalvītes purvs

Teritorijā ietilpst degradēts augstais purvs, ko ietver purvains mežs un boreālo mežu fragmenti; sastopams arī pārejas purvs. Teritorijā konstatētas vairākas aizsargājamu augu un bezmugurkaulnieku sugas, kā arī 9 ES putnu direktīvas sugas.

Mazzalvītes purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500800
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Zalves pagasts
Platība: 267 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk