Vecvilgāles aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490220
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Kurmāles pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā ir viena vecuma, vecas kļavas, liepas, oši un ozoli. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 35 dobumaini koki. Papildus tam apzināti arī tādi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi kā atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi, atmirusī koksne gan zaru, gan atsevišķu koku veidā. Tāpat alejā atrodamas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 30 atradnēm un bālā sklerofora (Sclerophora pallida) ar divām atradnēm.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: