Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080* un mežainas piejūras kāpas 2180, kā arī tajos mītošās īpaši aizsargājamo dzīvnieku, augu, ķērpju un sēņu sugas.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0536800
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales pagasts​​​​​​​
Platība: 45,56 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk