Raunas Staburags karte

Raunas Staburags ir sacementētu saldūdens kaļķiežu jeb šūnakmens krauja. Tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur avotkaļķi izgulsnējušies, veidojot klintij līdzīgu atsegumu, kas joprojām ir aktīvs un notiek avotkaļķu izgulsnēšanās. Pēc Daugavas Staburaga appludināšanas līdzīga veida kaļķiežu kraujas ar pāri plūstošiem avotiem, izņemot Raunas Staburagu, Latvijā vairs nav.

Raunas Staburags ir arī viena no nozīmīgākajām Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājama biotopa "Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus" atradnēm valstī.

Raunas staburags. Saldūdens kaļķiežu jeb šūnakmens krauja.
Dabas liegums Raunas staburags. Saldūdens kaļķiežu jeb šūnakmens krauja. Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0503300
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novads, Raunas pagasts
Platība: 25 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk