Zinātniskie pamatojumi par no jauna veidojamajiem dabas liegumiem vai esošo liegumu paplašinājumiem

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par dabas liegumiem” paredz noteikt 76 jaunus dabas liegumus Latvijā un paplašināt sešus esošus dabas liegumus, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotajiem priekšlikumiem.

76 jaunie dabas liegumi atradīsies 21 000 ha platībā (96% – valsts/pašvaldību īpašumā, 4% – privātā īpašumā). Zemāk sniegta informācija par katra lieguma priekšlikuma robežām, tajos sastopamajām dabas vērtībām un īpašuma tiesībām.