Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.01.2022.
  Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) strādājošo valsts vides inspektoru rīcībā esošā tehniskā aprīkojuma klāsta paplašināšana un modernizācija atbilstoši jaunākajām laikmeta iespējām, tādējādi nodrošinot apstākļus arvien pilnvērtīgākai…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.05.2021.
  Piekļūstamības un attālas novērošanas iespēju uzlabošana sekmē zivju resursu aizsardzības pasākumus, mazina potenciālo pārkāpumu iespējas, palīdz gūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli.
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.12.2020.
  Efektīva īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzības noddrošināšana, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.