Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.01.2022.
  Apjomīga komunikācijas kampaņa, aptverot daudzpusīgu mērķauditoriju dažādos komunikācijas kanālos ar mērķi izglītot par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus.
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.10.2021.
  Jauna video/audio aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vajadzībām, kas nodrošinās kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu attālināto konferenču, sanāksmju, darba grupu un dažādu apmācību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.03.2021.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.02.2021.
  Līgatnes dabas taku audiogidu izstrāde, kuri ar aizraujošu stāstījumu palīdzību izglītos un veicinās sabiedrības ieinteresētību par Latvijas savvaļas zīdītāju faunu, bioloģisko daudzveidību, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.02.2021.
  Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.02.2021.
  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2020.
  Pļavu dabas vērtību saglabāšanas un ainavas sakopšanas nolūkā divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju trīs VARAM nekustamajos īpašumos nepieciešams nojaukt industriālu būvju paliekas, aizvākt būvgružus, izvākt izgāztos sadzīves un dārza atkritumus…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2020.
  Projekta gaitā plānotos pasākumus paredzēts īstenot kā daļu no kopēja mērķa - izveidot populārzinātnisku vietni par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, īpašu vērību pievēršot uzrunājošiem fotomateriāliem un video.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.10.2020.
  Attīstīt Līgatnes dabas taku dzīvnieku un ainavu vērošanas piedāvājumu, papildinot un pilnveidojot izziņas interaktīvās iespējas, veicinot pakalpojumu izmantošanu dabas mācības stundu ietvaros vispārizlgītojošās mācību iestādes.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.05.2020.
  Priekšnosacījums biotopu un sugu atjaunošanas pasākumu veikšanai meža zemēs ir meža apsaimniekošanas plāna izstrāde. Tā sagatavošanai nepieciešama precīza informācija par zemes robežām. Prioritāri robežu aktualizācija notika Dundagas novada Kolkas…