Statuss:
Īstenošanā
01.03.2021.
Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2021.
Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2021.
Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
Statuss:
Īstenošanā
26.02.2021.
Uz hidroloģiskās modelēšanas balstīta zinātniska pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta (TDR) ārējās aizsargjoslas noteikšanai ar mērķi nodrošināt purva ekosistēmas aizsardzību.
Statuss:
Noslēdzies
01.10.2020.
Pļavu dabas vērtību saglabāšanas un ainavas sakopšanas nolūkā divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju trīs VARAM nekustamajos īpašumos nepieciešams nojaukt industriālu būvju paliekas, aizvākt būvgružus, izvākt izgāztos sadzīves un dārza atkritumus…
Statuss:
Noslēdzies
01.10.2020.
Projekta gaitā plānotos pasākumus paredzēts īstenot kā daļu no kopēja mērķa - izveidot populārzinātnisku vietni par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, īpašu vērību pievēršot uzrunājošiem fotomateriāliem un video.
Statuss:
Noslēdzies
01.10.2020.
Attīstīt Līgatnes dabas taku dzīvnieku un ainavu vērošanas piedāvājumu, papildinot un pilnveidojot izziņas interaktīvās iespējas, veicinot pakalpojumu izmantošanu dabas mācības stundu ietvaros vispārizlgītojošās mācību iestādes.
Statuss:
Noslēdzies
01.05.2020.
Priekšnosacījums biotopu un sugu atjaunošanas pasākumu veikšanai meža zemēs ir meža apsaimniekošanas plāna izstrāde. Tā sagatavošanai nepieciešama precīza informācija par zemes robežām. Prioritāri robežu aktualizācija notika Dundagas novada Kolkas…
Statuss:
Noslēdzies
01.05.2020.
Projektā tika veikta meža inventarizācija, pildot valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu. Tā kalpos par pamatu tālākai meža apsaimniekošanas plāna izstrādei un ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāna sagatavošanai. 
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2019.
Divvirzienu komunikācijas aktivitāšu kopums dažādām mērķauditorijām, lai veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu Dabas skaitīšanai, kuras laikā Pārvaldes uzdevumā tiek veikta Latvijas dabas inventarizācija un izstrādāti sugu un teritoriju…