Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.05.2024.
  OZOLA bezsaistes datu ievākšanas un rediģēšanas iespēju optimizēšanas rezultātā tiks izveidotas tematiskās bezsaistes kartes inspektoru un ekspertu darbam ar biotopiem, dižkokiem, sugu dzīvotnēm, infrastruktūru, biotopu apsaimniekošanu un citas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  20.05.2024.
  Projekts tiek īstenots, lai bagātinātu Līgatnes dabas taku izglītības programmu ar interaktīvu etnozooloģijas ekspozīciju.
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.05.2024.
  Mobilās dabas izglītības klases saturiskā piedāvājuma papildinājums - 2. kārta. Tas radīs inovatīvus, iesaistošus, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošus dabas izglītības materiālus, kas ļaus: 1) paplašināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.05.2024.
  Mobilās dabas izglītības klases saturiskā piedāvājuma papildinājums - 2. kārta. Tas radīs inovatīvus, iesaistošus, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošus dabas izglītības materiālus, kas ļaus: 1) paplašināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.10.2023.
  Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības un dabas izglītības infrastruktūras uzlabošanas nolūkos un priekšdarbi invazīvo sugu izplatības ierobežošanai.
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.08.2023.
  Vadlīniju un metodisko materiālu izstrāde, lai ilgtermiņā samazinātu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ekspertu, kas izvērtē dažādas paredzētās darbības un sniedz atzinumus to īstenošanai, slogu, kā arī mazinātu slogu paredzētās darbības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2023.
  Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija kā priekšnoteikums tālākām darbībām ar mērķi īstenot Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumus, dzīvās dabas līdzsvarotu un ilgtspējīgu izmantošanu un kvalitatīvas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  18.05.2023.
  Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām un nodrošinot iespēju dalībai un pieredzes apmaiņai semināros, tādējādi būtiski paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes līmeni…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2022.
  Dalība CITES jeb Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas sugām dalībvalstu 19. konferencē (Cop19) un pirms un pēc Cop19 notiekošajās CITES pastāvīgās  komisijas sanāksmēs 13.-26.11.2022., Panamā,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.01.2022.
  Pasākums ietvaros paredzēta  Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekoto objektu operatīva tehniskā sakārtošana vides pieejamības uzlabošanas nolūkos un dabas izglītības infrastruktūras, tai nepieciešamo palīglīdzekļu pilnveidošana.