attels

Jūnija vidū Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros kopā ar projekta partneriem Latvijā uzņēma viesus no Igaunijas un Krievijas, lai kopīgi dotos pieredzes apmaiņas braucienā pa Latvijas vides izglītības centriem.

 

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās vairāk nekā 20 dabas izglītības speciālisti no Latvijas, Igaunijas un Krievijas un piecu dienu garumā iepazina dažādus dabas un kultūrvēstures izglītības centrus Latvijā. Brauciens bija laba iespēja parādīt projekta laikā paveiktos pirmos labos darbus un viesoties Dabas aizsardzības pārvaldes jaunizveidotajos dabas izglītības centros – DIC „Rāzna” Lipškos, Rāznas nacionālajā parkā, „Vecupītes” netālu no Valmieras Gaujas nacionālajā parkā, „Ziemeļvidzeme” Salacgrīvā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, kā arī DIC „Jaundome” Dagdas novadā, ko veidojusi Dagdas novada pašvaldība, kas ir viens no projekta partneriem. Lai gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu par vides izglītības jomu Latvijā, tika apmeklēti vēl vairāki citi vides izglītotāji – gan dabas, gan kultūrvēstures speciālisti. Spilgtākie iespaidi palikuši pēc podnieka Ēvalda Vasiļevska brīnišķīgās prezentācijas par podnieku arodu, latgaliešu viesmīlību Andrupenes lauku sētā un Maizes muzejā Aglonā. Krāšņs izvērtās arī Kalsnavas arborētuma apmeklējums – brauciena dalībnieki bija sajūsmā par skaisto peoniju dārzu, kur ziedēšanas laiks bija pašā plaukumā. Katrā no vides izglītības centriem tika gūta jauna pieredze, redzēti labi piemēri darbā ar bērnu un pieaugušo auditorijām un rastas jaunas idejas ikviena dabas izglītības speciālista darbības papildināšanai. Kopumā tika apmeklēti 19 objekti Latgalē un Vidzemē.

 

Šis bija otrais pieredzes apmaiņas brauciens projekta „Cilvēki un daba” ietvaros. Pagājušā gada nogalē projekta partneri viesojās Igaunijā un iepazina Igaunijas vides izglītības sistēmu, savukārt septembra vidū notiks līdzīgs brauciens uz Krieviju, lai gūtu ieskatu, kā strādā dabas izglītības speciālisti šajā valstī un dalītos pieredzē vides izglītības jomā.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 
Ilze Vanaga

Dabas aizsardzības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Vanaga

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.