Datums 22. oktobris, 2021
Laiks18.00–20.00
Vieta ZOOM platforma

Jautājumu gadījumā sazināties:

Dabas liegums PLIEŅCIEMA KĀPA. Foto: Agnese Priede

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv (aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē).

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sagatavoto dabas aizsardzības plānu, īpašu vērību veltot nozīmīgākajām dabas lieguma “Plieņciema kāpa” dabas vērtībām un to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Sanāksmes dalībnieki aicināti izteikt konstruktīvu viedokli par paredzētajiem pasākumiem un sniegt ieteikumus plāna uzlabošanai.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par plānoto teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāna projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem >> https://vkb.lv/ivn_sabied_apsp/pielikumi_plienciems.zip.

Ar dabas aizsardzības plānu klātienē būs iespējams iepazīties Tukuma novada Engures pagasta pārvaldē Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā, LV-3113, +371 63161234.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstību aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2021.gada 29.oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, birojs@vkb.lv, +371 67557668, www.vkb.lv).

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ”Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.