Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470120
Administratīvais iedalījums: Vecumnieku novada Stelpes pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Stādījumā ir sastopami desmit svešzemju koku taksoni, no tiem īpaši izceļami Amūras korķkoks (Phellodendron amurense), rietumu tūjas šķirnes (Thuja occidentalis) ‘Wareana’ un ‘Columna’, kā arī zirņu pacipreses šķirne (Chamaecyparis pisifera) ‘Filifera’. No vietējām sugām ir sastopamas - parastās kļavas (Acer platanoides), parastie ozoli (Quercus robur) un parastās liepas (Tilia cordata).


Dabas vērtības:

Dendroloģiskajā stādījumā konstatētā īpaši aizsargājamā vaboļu suga - marmora rožvabole (Lyocola marmorata) ar divām atradnēm, kā arī vairāk kā desmit piemēroti koki šīs vaboles populācijas turpmākajai attīstībai. Stādījumā ir konstatēti divi potenciālie dižkoki un viens valsts nozīmes dižkoks – Holandes priede (Tilia europaea) ar stumbra apkārtmēru 3,77 m.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Stādījumi veidoti 20. gs. 30. gados. Tie attīstījušies kā bagātīgi lauku māju apstādījumi ar īpašu un pārdomātu plānojumu. Pie dzīvojamās mājas atgājušiem četriem celiņiem tika stādītas eksotu grupas. Stelpes “Grašu” dendroloģiskie stādījumi dibināti 1957. gadā.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: