Stelpes “Iztekas” dendroloģiskie stādījumi

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470120
Administratīvais iedalījums: Vecumnieku novada Stelpes pagasts
Stādīšanas gads: 20. gs. sākums

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Stādījumos ir sastopami deviņi dažādi svešzemju koku taksoni un divi valsts nozīmes dižkoki. No dendroloģiski nozīmīgām kokaugu taksoniem jāpiemin parastā ozola šķirni (Quercus robur) 'Timuki', āra bērza šķirni (Betula pendula) 'Youngii', kā arī Eiropas ciedrupriedi (Pinus cembra).


Dabas vērtības:

Stādījumu teritorijā aug bioloģiski veci, lielu dimensiju un dobumaini koki, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām - sēnēm, sūnām, ķērpjiem, putniem, kukaiņiem u.c. Dažāda izmēra dobumus ligzdošanai izmanto dobumperētāji putni, piemēram, dzeņi un zīlītes. Vasarās dobumus dienošanai labprāt izmanto sikspārņi. Nozīmīga dabas vērtība teritorijā ir veco Holandes liepu rinda gar autoceļu P92 koki, tā ir vērtējama kā bioloģiski veca un tajā var veidoties dobumi. Stādījumu teritorijā konstatētā viena īpaši aizsargājama kukaiņu suga - spožā skudra (Lasius fuliginosus), kā arī divi valsts nozīmes dižkoki - Holandes liepa (Tilia europaea) ar stumbra apkārtmēru 2,90 m un sarkanais ozols (Quercus rubra) ar stumbra apkārtmēru 2,01 m.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Ap 1918. gadu Gustavs Timuks sāka apdzīvot “Izteku” īpašumu – sāka būvēt dzīvojamo māju, saimniecības ēkas un veidot apstādījumus ap māju. Koku stādīšana notika laika posmā no 1908. līdz 1912. gadam. Gustavs Timuks pie dzīvojamās ēkas izveidoja akmensdārzu, iestādīja dažādus dekoratīvos kokus un krūmus.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: