LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Daugavas loki
Slutišķu sādža Daugavas labā krasta terasē Markovas pilskalna pakājē.
Skats uz Daugavu no Vasargelišķu skatu torņa. Foto: J.Soms
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava).
Kods: LV0300200
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas pagasts un Salienas pagasts; Krāslavas novada Kaplavas un Ūdrīšu pagasts.
Platība: 12372 ha
Dibināšanas gads: 1990
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas daudzveidību tajos, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Dabas parkā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujenes gravai.
 
Robežu shēma: 1 daļa, 2 daļa , robežapraksts (PDF 0.13 MB)
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2010.-2022.): lejupielādēt (PDF 8.22 MB)
Pielikumi: