foto

Šlīteres bāka, Ozola namiņš un nacionālā parka dabas takas ir vietas, kurās notiek dabas izglītības centra Slītere dabas izziņas aktivitātes. Bākā un namiņā aktivitātes notiek no 1. maija līdz 15. oktobrim, dabas takās izzināt dabu aicinām visu gadu.

Bākas piecos stāvos izvietota informācija ar Slīteres Nacionālā parka (SNP) dabu un kultūrvēsturi, bet no tās augšējā stāva logiem paveras skaista ainava uz nacionālā parka meža masīvu un piecus kilometrus attālo Baltijas jūru.

Maza, bet mājīga un mūsdienīgi iekārtota telpa Ozola namiņā atrodas pastāvīga ekspozīcija “Dzīvais koks”, piedāvājam iespēju nelielām grupām izzināt vecu, dobumainu koku nozīmi dabā, kā arī citus dabas noslēpumus, talkā ņemot interaktīvas spēles, video un audio ierakstus.

Šlīteres, Pēterezera dabas takā un jūras piekrastes kāpās un liedagā Mazirbē notiek āra nodarbības, kurās iepazīsim tādas ekosistēmas, kā mežu, purvu un jūras piekrasti.

IEEJA

Dabas izglītības centra telpas ("Ozola namiņš") atvērtas 1.V-15.X. Ieejas maksa nav.

Šlīteres bāka. Atvērta 1.V-15.X. Ieejas maksa:

 • Pieaugušie: EUR 2,00
 • Bērni no 7-18: EUR 1,00
 • Līdz 7 gadi veci bērni un invalīdi: bez maksas.

Šlīteres taka un Kukaiņu taka

Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Nodarbībām lūdzam pieteikt grupas, ne lielākas par 25-30 cilvēkiem. Dažām nodarbībām dalībnieku skaits var būt arī mazāks.

Atgādinām, ka „karstajā sezonā” – maijā un septembrī – pieteikšanās iespējas ir ierobežotas.

 

SAZIŅAI

Adrese: "Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270

Kontaktpersona: Baiba Ralle, +371 28611079, baiba.ralle@daba.gov.lv

 

GPS KOORDINĀTAS

X: 397854, Y: 6388653 / Lat: 57.6286271, Lon: 22.2894866

NOKĻŪŠANA

Šlīteres mežniecība, Dundagas pag., Dundagas nov., LV 327

PIEDĀVĀJUMS

Nodarbības

Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbības par Slīteres Nacionālajā parkā sastopamajām dabas vērtībām notiek galvenokārt ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.
Galvenā mērķauditorija 1. – 12. klases skolēni.

 • Mežs (40 - 60 min.)
  • Dabisks mežs Šlīteres dabas takā. Meža dzīvnieku un augu pētīšana. Atšķirību meklēšana starp dzīviem un kritušiem kokiem. Kas ir dabisks mežs un kā to pazīt. Cilvēka ietekme uz mežu un cik svarīgs ir mežs mūsu dzīvē.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Ūdens (40 – 120 min.)
  • Pēterezers. Dzīve ūdenī ir pārsteidzoši interesanta, ja to izpēta, izmantojot attiecīgu ekipējumu. Nodarbībā mācīsimies izmantot ūdens dzīvnieku un augu noteicējus.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Jūras piekraste (40 – 90 min.)
  • Ko ikdienā nepamanām pludmalē un kāpu mežā? Iepazīsim Baltijas jūras piekrasti kā vietu, kur var, ne tikai atpūsties, bet arī veikt interesantus pētījumus, iegūsim zināšanas par piekrastē sastopamo dabas daudzveidību un notiekošajiem ģeoloģiskajiem procesiem.
   • I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 • Purvs (90 – 120 min.)
  • Starpkāpu ieplakas jeb vigas. Pēterezera dabas taka, kas šķērso Pīļu dīķa un Pēterezeru vigu, dod iespēju iepazīt un izpētīt gan zāļu, gan sūnu purvos sastopamos augus un dzīvniekus, iepazīt īpašo kangaru - vigu ainavu un uzzināt daudz jauna par dabu.
   •  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 Nodarbības izbraukumā

Dabas izglītības centrs piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.

 AV prezentācijas

Videoīsfilmas par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālo parku. Garums: 15 min. Valodas: LV, EN.
Videoīsfilma par Slīteres Nacionālo parku “Vērosim dabu kopā Slīteres Nacionālajā parkā”. Garums 10 min. Valodas: LV ar EN subtitriem.

VIDES PIEEJAMĪBA

DIC pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos.

TEMATISKIE PASĀKUMI

Gan dabas izglītības centrā, gan ārpus tā organizējam dažādus tematiskos pasākumus plašākai sabiedrībai.

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
foto

Ekspozīcija “Dzīvais koks” stāsta par vecu, dobumainu koku nozīmi dabā, augu un dzīvnieku. Ekspozīcijas apmeklējums ir iekļauts dabas izziņas nodarbībās, bet to iespējams arī apmeklēt individuāli, iepriekš piesakoties.

 

logo