Andrejs Svilāns

Andrejs Svilāns

Ģenerāldirektors
Siguldas birojs, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
andrejs.svilans [at] daba.gov.lv
  • Andrejs Svilāns Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektora pienākumus pilda kopš 2019. gada 1. novembra. Iepriekš ilgstoši darbojies Nacionālajā botāniskā dārza (NBD) – kopš 1991. gada strādājis Dendrofloras nodaļā, vēlāk arī kā NBD kolekciju un ekspozīciju kurators, bet kopš 2006. gada bijis NBD direktora amatā.
  • Andrejs Svilāns augstāko izglītību ir ieguvis Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē un doktorantūrā Daugavpils Universitātē dabas zinātņu jomā, papildinot zināšanas Humbolta Universitātē Berlīnē un Bonnas Universitāte. Padziļināti pilnveidotas arī zināšanas praktiskajā pedagoģijā un iegūtas tiesības veikt pedagoģisko darbību.
  • Savas karjeras laikā Andrejs Svilāns ir ieguvis ne tikai vispusīgu profesionālo pieredzi iestādes vadībā un plašas zināšanas par dabas aizsardzības politikas īstenošanu, bet arī ir vairāku desmitu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors vai līdzautors par dabas un dārzkopības tēmām.
  • Par būtiskākām DAP prioritātēm Andrejs Svilāns uzskata sabiedrības izpratnes veicināšanu par dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, ekonomisko un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu, kā arī ar dabas informāciju un izglītību saistītu institūciju sadarbības stiprināšanu.