Dabas jeb bioloģiskā daudzveidība ir visdažādāko uz planētas Zeme pastāvošo dzīvības formu kopums, ieskaitot cilvēku sugu.

Tā attiecas uz visu sugu augiem un dzīvniekiem, to ģenētisko variāciju, to pastāvēšanai piemēroto dzīvotņu lielo klāstu. Bioloģiskā daudzveidība caurauž un balsta visas mūsu dzīves jomas.

Izšķir 4 bioloģiskās daudzveidības līmeņus.