Informatīvo plakātu izgatavošana un piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'LATSIGN', Latvijas-Vācijas sabiedrība SIA
Līgumsumma
628.15
DAP 2021/20-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2021/14-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

OCTA, KASKO un CPM pakalpojuma sniegšana Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Līgumsumma
7693
DAP 2020/48-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

“Līgatnes dabas takas apmeklējuma biļešu tirdzniecība”

Piegādātājs / izpildītājs
'Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs'
DAP 2020/47-SP
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Elektromobiļa iegāde projekta LIFE-IP LatViaNature vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
'SKANDI MOTORS' SIA
Līgumsumma
33049.59
DAP 2020/46-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dažādu saimniecības preču un būvmateriālu iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Siguldas Būvmeistars' AS
Līgumsumma
70000
DAP 2020/43-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Tūroperatoru rokasgrāmatas “Mežtaka” druka

Piegādātājs / izpildītājs
'JELGAVAS TIPOGRĀFIJA' SIA
Līgumsumma
3825
DAP 2020/45-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2020/44-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Īpašumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'BTA Baltic Insurance Company' AAS
Līgumsumma
479
DAP 2020/42-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2020/41-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

“Ummja ezera monitorings un papildus izpēte nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu izstrādei (2021. - 2023.gads)”

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'Saldūdeņu risinājumi'
DAP 2020/39-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 22.10.2020.
Iesniegšanas datums
DAP 2020/31-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Traktortehnikas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
'Pakavs' SIA
DAP 2020/27-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Juridiskie pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'fairLEX'
DAP 2020/32-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana

Piegādātājs / izpildītājs
Peak Defence OÜ
DAP 2020/29-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 25.06.2020.
Iesniegšanas datums

Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana

Piegādātājs / izpildītājs
'MĒRNIEKS MMR' SIA
DAP 2020/28-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ūdru fona un Natura 2000 monitorings (2020.-2023.gadam)

Piegādātājs / izpildītājs
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 'Silava'
DAP 2020/22-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 20.05.2020.
Iesniegšanas datums

Sugas aizsardzības plāna izstrādes pabeigšana sugu grupai “Roņi”

Piegādātājs / izpildītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 'BIOR'
DAP 2020/24-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2020.-2022. gads)

Piegādātājs / izpildītājs
Daugavpils Universitāte
DAP 2020/21-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sikspārņu un putnu ķeršanas murda izgatavošana

Piegādātājs / izpildītājs
'NOBE' SIA
DAP 2020/20-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikas Natura 2000 teritorijās aktualizācija

Piegādātājs / izpildītājs
Daugavpils Universitāte
DAP 2020/18-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

15 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru

Piegādātājs / izpildītājs
'GeoStar' SIA
DAP 2020/15-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
DAP 2020/19-MI
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Piecu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Vides Konsultāciju Birojs' SIA
DAP 2020/13-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 16.04.2020.
Iesniegšanas datums

Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Enviroprojekts' SIA
DAP 2020/6-AK
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 16.04.2020.
Iesniegšanas datums