Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'Abacus PP'
Pasūtītājs
Dabas aizsardzības pārvalde
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi