Zinātnes nozare/apakšnozare
» ornitoloģija » bioloģija » zooloģija
Veids
» grāmata
Joma
» sugas
Tips
» uzziņas » noteicējs