Atrašanās vieta Latvijā

Irbes šaurums ir pārrobežu putniem nozīmīga vieta (PNV): svarīga ziemošanas vieta, atpūtas vieta ceļošanas laikā un ir tā saucamā migrāciju "pudeles kakla vieta". Nozīmīgākās ūdensputnu sugas, kurām nepieciešama aizsardzība, ir brūnkakla gārgale (Gavia stellata) un melnkakla gārgales (Gavia stellata/arctica), tumšā pīle (Melanitta fusca), melnā pīle (Melanitta nigra), kākaulis (Clangula hyemalis), mazais ķīris (Larus minutus)un melnais alks (Cepphus grylle).

Saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes karti Irbes šauruma sēkļu, Vinkova un Petropavlovska, vidējais dziļums ir 18 m un 11 m, attiecīgi. Lai gan uz doto brīdi nav pieejami bioloģiskās izpētes dati, augstākminētie sēkļi, kas atrodas Latvijas Ekskluzīvajā Ekonomiskajā zonā, ir potenciāls rifu biotops, kuru dziļums un substrāts ir piemērots sārtaļģu (Furcellaria lumbricalis) audzēm.

Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras ziemeļrietumu teritoriālajos ūdeņos iepretim Ventspils un Talsu novadiem.
Platība: 172 412 ha
Dibināšanas gads: 2010 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk