2017
Šodien, 18.janvārī Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme” Salacgrīvā, Rīgas ielā 16 atklāta interaktīva izstāde “Lasis godā celts”. Tas ir stāsts par  laša dzīves ceļu, būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmējuši šīs zivju sugas dabisko populāciju Latvijā.

Izstādes idejas autore un projekta vadītāja DAP Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāja Inta Soma pamato izstādes ideju: “Salaca ir galvenā dabiskā lašu nārsta upe Latvijā, ik gadu ataudzējot līdz 30 tūkstošiem uz jūru migrējošu mazuļu – smoltu. Lai lašus labāk aizsargātu, tie jāiepazīst tuvāk un jāiemīl. Ar šo izstādi mēs piedāvājam iepazīt īpatnējo laša bioloģiju un aizraujošo laša ceļojumu no Baltijas jūras uz upi un atpakaļ uz Baltijas jūras ūdeņiem.”

Izstādē apkopoti dažādi fakti par lašu attīstību, dzīvi, migrēšanu, nārsta vietu meklēšanu, dabiskajiem ienaidniekiem, cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi u.c. Taču papildu šīm informatīvajām sadaļām izstādē ietvertas arī praktiskas un interaktīvas aktivitātes, kas ļauj nostiprināt iegūto informāciju vai vieglāk uztvert dzirdēto, redzēto lasīto. Piemēram, apmeklētājiem būs iespēja salikt lašu tēti un lašu mammu pēc iekšējo orgānu uzbūves un novietojuma ķermenī, meklēt atšķirības starp taimiņu un lasi, izmēģināt savas fiziskās spējas pārvarēt šķēršļus, imitējot lašu virzību augšup pret straumi, būvēt lasim piemērotu upes gultni un daudzas citas aktivitātes. 

Turpmāk izstāde “Lasis godā celts” apmeklētājiem ir atvērta darba dienās no plkst. 8:30 – 17:00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 16. Pirms izstādes apmeklējuma nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 26329412 vai e-pastā inta.soma@daba.gov.lv, jo kvalitatīvi izstādi var baudīt vienlaicīgi apmēram 25 cilvēki.

“Ar šīs izstādes palīdzību mēs cenšamies izstāstīt stāstu par ikkatra atbildību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Esam apzināti to veidojuši, lai tā būtu saistoša dažāda vecuma mērķauditorijām – gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem. Un lai ikviens izstādē varētu sev saistošā veidā iegūt informāciju par zivju resursiem,” stāsta I.Soma.
Izstāde “Lasis godā celts” izveidotaar Zivju fonda finansiālu atbalstu, un šī projekta kopējās izmaksas ir 18 000 Eur (ar PVN).

Izstādes atklāšanas FOTO galerija >>>

Lai veicinātu sabiedrības labāku izpratni par dabas un cilvēku praktiskās darbības mijiedarbību, DAP paspārnē darbojas seši dabas izglītības centri – Līgatnes dabas takās, Ķemeru Nacionālajā parkā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā Salacgrīvā, Gaujas Nacionālajā parkā Kocēnu pagastā, Rāznas Nacionālajā parkā un Slīteres Nacionālajā parkā.