2017Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Pierīgas reģionālās administrācijas, kā arī Engures dabas parka fonda darbinieki 2. februārī plkst. 18.00 aicina Engures un tuvējās apkārtnes iedzīvotājus uz neformālu atkalredzēšanos Zaļajā pēcpusdienā Engures saieta namā. 

Zaļās pēcpusdienas DAP organizē jau vairāk nekā piecus gadus, lai varētu klātienē satikt un uzrunāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un to tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus un sīkāk pastāstīt par tobrīd notiekošajām vai plānotajām aktualitātēm konkrētajā teritorijā. Tā ir iespēja arī izglītojoši izklaidējošā veidā ikvienu informēt par iespējām iesaistīties dažādos dabas aizsardzības pasākumos – talkās, dabas pētījumu programmās un citās aktivitātēs. Arī šogad Engures iedzīvotāji aicināti neformālā gaisotnē tikties ar DAP darbiniekiem, lai pārrunātu teritorijā aktuālāko. Ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja arī aplūkot Latvijas Dabas fonda interaktīvo izstādi par savdabīgu un interesantu putnu – lielo dumpi.

“Tiekoties ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apkārtnē mītošajiem iedzīvotājiem, vēlamies nepastarpinātā veidā nodot aktuālāko informāciju ne tikai par Ķemeru Nacionālā parka plānotajiem publiskajiem pasākumiem, bet arī par dabas aizsardzībā aktuāliem tematiem. Piemēram, šajā reizē klātesošajiem stāstīsim par visu Latvijas teritoriju aptverošo dabas skaitīšanas projektu, ko DAP uzsāks šajā gadā,” stāsta DAP Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja Agnese Balandiņa. “Manuprāt, šī ir laba iespēja ne tikai saņemt patiesu un tiešu informāciju, bet arī tikt sadzirdētam un uzdot sev interesējošos jautājumus,” turpina A.Balandiņa.


Zaļā pēcpusdiena notiks arī vairākās citās Ķemeru Nacionālā parka teritorijās un to tuvumā esošajās apdzīvotajās vietās. Ar Zaļās pēcpusdienas programmu DAP darbinieki viesosies: 9. februārī plkst. 18:00 – Lapmežciema muzejā; 16. februārī plkst. 18:00 – Smārdes pagasta bibliotēkā; 23. februārī plkst. 18:00 Kauguru bibliotēkā.