2017
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas (DAP PRA) valsts vides inspektori kopā ar Engures novada pašvaldības policijas darbiniekiem sestdien, 21. janvārī, devās apsekot Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) ūdenstilpes, lai kontrolētu Ministru kabineta noteikumu “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ievērošanu, vienlaikus informējot iedzīvotājus par viņu pienākumiem saistībā ar dabas aizsardzības prasību ievērošanu.

Kontroles laikā inspektori pievērsa uzmanību atsevišķām ĶNP teritorijā esošām ūdenstilpēm – Slokas ezeram, Kaņiera ezeram un Slocenes upei. Īpaša uzmanība tika pievērsta ĶNP dabas rezervāta zonai “Krievu sala”, kas atrodas pie Slocenes upes ietekas Kaņiera ezerā. Šeit kā jebkurā citā dabas rezervātā aizliegta jebkāda saimnieciskā vai cita veida darbība, izņemot likumdošanā paredzētos gadījumus, taču mēdz uzturēties makšķernieki. Šajā reizē dabas rezervāta zonā neviens pārkāpējs netika konstatēts.

Savukārt vietās, kur uzturēšanās ierobežojumu nav, inspektori pārliecinājās, vai sastaptajiem makšķerniekiem ir derīga makšķerēšanas karte, kā arī, vai makšķerēšanas rīku skaits un loma apmērs nepārsniedz noteikumos atļauto. “Kontroles laikā kopumā sastapām 17 makšķernieku, no kuriem seši nevarēja uzrādīt derīgu makšķerēšanas karti. Šajā reizē visiem tika izteikts mutisks aizrādījums, taču, sastopot pārkāpējus atkārtoti, varam sagatavot administratīvā pārkāpuma protokolu, kas paredz arī naudas sodu,” skaidro DAP vecākais valsts vides inspektors Kārlis Lapiņš.

Inspektori kontroli veica arī Kaņiera ezerā, kurā ikvienam makšķerniekam, lai legāli nodarbotos ar makšķerēšanu, papildus makšķerēšanas kartei jāiegādājas arī makšķerēšanas licence, un šie noteikumi ir spēkā arī ziemas periodā. Vasaras sezonā makšķerēšanas licences varēja iegādāties vai saņemt Kaņiera ezera laivu bāzē, taču ziemas periodā licences iegādāties var interneta vietnē epakalpojumi.lv

Licencēto makšķerēšanu Kaņiera ezerā organizē AS “Latvijas Valsts meži” ar nolūku uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu un kontrolēt ezera antropogēno slodzi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ķemeru Nacionālajā parkā.

Inspektori šāda veida kontroles gan darba dienās, gan brīvdienās plāno veikt arī turpmāk, informējot iedzīvotājus par dabas aizsardzības prasību ievērošanu.