Dabas tūrisms
Cirgaļu tornis slēgts

Drošības apsvērumu dēļ Dabas aizsardzības pārvalde apmeklētājiem uz laiku slēdz Cirgaļu skatu torni aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”. 

Torņa pamatnē konstatēti strukturāli bojājumi, un līdz tie tiks novērsti, atrasties skatu tornī ir bīstami. Dabas aizsardzības pārvalde pie torņa izvietojusi informatīvās norādes, kā arī fiziskus norobežojumus, lai ierobežotu piekļuvi tornim.

Cirgaļu skatu tornis ir 27 metru augsts, un no torņa apmeklētāji var baudīt skatu uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni – pļavām un mežiem. Dabas aizsardzības pārvaldes dati liecina, ka ik gadu Cirgaļu skatu torni apmeklē apmēram 3 000 viesu. Skatu tornis lielākoties kā apskates objekts tiek iekļauts maršrutos, kas ceļotājus ved uz Cirgaļu kāpām, Zvārtavas muižu un Kokšu ezeru pastaigu taku.

Jaunu galamērķu izvēli atvieglos pārvaldes izveidotā un uzturētā mobilā lietotne Dabas Tūrisms, kā arī tīmekļvietne www.tiekamiesdaba.lv, kas sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā jebkurā Latvijas vietā. Šajā lietotnē un tīmekļa lapā ir apkopoti vairāk nekā 500 dažādi dabas tūrisma galamērķi – dabas takas, skatu vietas, torņi, laipas, velo un laivu maršruti putnu un dzīvnieku vērošanas vietas.  

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” aptver unikālu teritoriju gar Gauju - dabisku un neregulētu ūdensteci ar vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Teritorijā konstatēti vairāki Eiropas Savienības nozīmes biotopi, kā arī liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.